درباره ما  >  تاریخچه
تاریخچه‌ی مرکز میراث ناملموس تهران

جمهوری اسلامی ایران در سال 2006، به عنوان چهلمین عضو، به کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (کنوانسیون 2003) پیوست. در 28 آوریل 2010، توافق­نامه‌ای برای تأسیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو، میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) امضا شد. این توافق­نامه در تاریخ 13 ژوئن 2011 به تصویب مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران رسید، و مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو (مرکز میراث ناملموس تهران)، در 10 نوامبر 2012 با شرکت نمایندگان و سفرا 68 کشور خارجی، نماینده‌ی دبیر کل یونسکو، و مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی افتتاح شد.
عمارت کوشک، محل استقرار دایمی مرکز میراث ناملموس تهران
  ریشه » عمارت کوشک